Definicja partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP)

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE (PPP)

 • DEFINICJA PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO (PPP)

Partnerstwo Publiczno-Prywatne to relacja jaka może zajść pomiędzy sektorem publicznym, a prywatnym. Jej celem jest realizacja projektu bądź dostarczania usług zazwyczaj świadczonych przez sektor publiczny.
 

Istotą tej relacji są obustronne korzyści, dopasowane do stopnia realizowanych przez nie zadań.

Zadania i ryzyko związane z inwestycją są podzielone w taki sposób, by każda ze stron mogła jak najefektywniej je kontrolować i nimi dysponować, a tym samym realizować jak najlepiej i jak najbardziej ekonomicznie, swoje zadania.

Art. 1 ust. 2 Ustawy o Partnerstwie Publicznym z dnia 19 grudnia 2008 r. mówi, iż przedmiotem partnerstwa publiczno – prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

 • PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW POMIĘDZY PARNEREM PUBLICZNYM A PARNEREM PRYWATNYM W PPP

Zadaniem Partnera Publicznego jest dostarczanie założeń projektowych Partnerowi Prywatnemu, a następnie zlecenie mu budowy danego obiektu. Wówczas Partner Prywatny zajmuje się projektowaniem, a następie budową. Po jej zakończeniu Partner Prywatny przekazuje obiekt Partnerowi Publicznemu, jednocześnie wynajmując go. Z reguły mówimy o okresie 10 do 30 lat. Po tym czasie dzierżawa wygasa, a aktywa w całości przekazywane są przez Partnera Prywatnego, Partnerowi Publicznemu. Stosuje się tu wówczas cenę wcześniej uzgodnioną przez partnerów, bądź ceny wolnorynkowe.

 • ZASADA DZIAŁANIA PPP

Partnerstwo Publiczno Prywatne polega na tym, iż partner prywatny zobowiązuje się do realizacji danego działania/zadania/przedsięwzięcia, za co otrzymuje wynagrodzenie od partnera publicznego. Może zostać również wynagrodzony w postaci korzyści, jakie może czerpać z realizowanej przez siebie inwestycji np. pobierając opłaty.

 • KTO MOŻE ZOSTAĆ PARTNEREM PUBLICZNYM W PPP?

Zgodnie z Ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym partnerem publicznym mogą być:

 • organy administracji rządowej,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
 • fundusze celowe,
 • państwowe szkoły wyższe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • państwowe lub samorządowe instytucje kultury,
 • Polska Akademia Nauk oraz tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
 • państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek handlowych,

 

 • KTO MOŻE ZOSTAĆ PARTNEREM PRYWATNYM W PPP?

Zgodnie z Ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym partnerem prywatnym może być:

 • przedsiębiorca,
 • organizacja pozarządowa,
 • kościół a także inny związek wyznaniowy,
 • podmiot zagraniczny, jeżeli jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa kraju rejestracji, a także spełnia warunki do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej,

 

 • KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO
 • możliwość realizacji wszelakich inwestycji, bez posiadania środków finansowania, przez sektor publiczny,
 • możliwość zdefiniowania całkowitych kosztów projektu przed rozpoczęciem inwestycji,
 • ryzyko finansowe ponosi jedynie partner prywatny,
 • akceleracja realizacji planów inwestycyjnych, dzięki doświadczeniu partnera prywatnego,
 • wyższy standard usług,
 • optymalizacja kosztów, oszczędność,
 • zapewnienie finansowania (kapitału) inwestycji,
 • finansowanie inwestycji bez obciążania limitu zobowiązań,
 • większa kontrola i szansa negocjacji wszystkich aspektów koncesji,
 • uregulowanie ustawowe np. brak protestów i odwołań,

 

 • DZIEDZINY INFRASTRUKTURY W JAKICH DZIAŁA PARNETRSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
 • drogi, a także infrastruktura transportowa,
 • budownictwo socjalne oraz komunalne,
 • opieka zdrowotna (budynki szpitali i przychodni)
 • edukacja (infrastruktura szkolna i uniwersytecka)
 • biura i budynki administracji publicznej.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w polityce prywatności i ciasteczek.

  Rozumiem i zgadzam się.